Polityka prywatności

 1. W bazie danych Be Fit przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, NIP, data urodzenia i wizerunek.
 2.  

 3. Administratorem danych osobowych jest PROGREFIT sp. z o.o. NIP: 634-289-06-49; KRS: 0000668534; adres siedziby: ul. Tysiąclecia 92, 40-871 Katowice; adres korespondencyjny: ul. Michałkowicka 2, 41-503 Chorzów.
 4.  

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w celach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Klubu, księgowo-podatkowych oraz w celu marketingu produktów i usług własnych Klubu oraz podmiotów współpracujących.
 6.  

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z usług klubu.
 8.  

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od dnia zakończenia korzystania z usług.
 10.  

 11. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 12.  

 13. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.